Tuesday, January 24, 2012

yaumul-haq

letak kita, aku dan kamu pada dua piring yang berbeza.
sedangkan kekitaan kita itu pada piring yang lain.

yang pasti, iriecinta itu tetap mengungguli mana pada yang lainnya,

No comments:

Post a Comment