Tuesday, October 5, 2010

Anak Bumi

musuh Islam paling utama bukannya seorang hamba abdi yang kafir, tetapi seorang raja muslim yang tamak lagi boros. (Anak Bumi)

 

No comments:

Post a Comment